Tin nổi bật

[TOẠ ĐÀM] MXL làm việc cùng các tập đoàn hàng đầu thế giới

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế MXL làm việc với các tập đoàn công nghệ, thương mại, hàng không hàng đầu thế giới.

[Hội thảo] Hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh 24/09

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh thành công cùng chuyên gia MXL.

[THÔNG BÁO] Lịch tất toán

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN

[Toạ đàm] Hướng dẫn giao dịch HHPS thành công 16/09/2022

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh thành công cùng chuyên gia MXL.

[THÔNG BÁO] Thay đổi tỷ giá nguyên tệ kể từ ngày 05/09/2022

Thông báo của Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV)

05/09/2022 - [Mở tài khoản - Ring xe sang] - Danh sách khách hàng đạt điều kiện chương trình tính đến 05/09/2022

Cập nhật danh sách khách hàng đủ điều kiện chương trình (Tính đến 23h59p59' ngày 05/09/2022)

Mở tài khoản - RING XE SANG - Đón ngàn quà tặng

MỞ TÀI KHOẢN RING XE SANG - ĐÓN NGÀN QUÀ TẶNG! LÊN TỚI 500.000.000 VNĐ

[THÔNG BÁO] Mức ký quỹ mới một số sản phẩm

THÔNG BÁO MỨC KÝ QUỸ MỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM

[THÔNG BÁO MXV] Lịch nghỉ giao dịch 1 số mặt hàng

LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH 1 SỐ MẶT HÀNG

Thông báo nghỉ lễ 02/09/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 02/09/2022

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7