Dịch vụ

Với mong muốn cung cấp hệ thống Dịch vụ sản phẩm tốt nhất của thị trường giao dịch hàng hoá tới Quý khách hàng đầu tư cá nhân, Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Quốc tế MXL (MXL) phát triển và cung cấp các Dịch vụ như sau:
Tư vấn đầu tư hàng hoá

Tư vấn đầu tư hàng hoá

Dịch vụ tư vấn đầu tư là các hoạt động cung cấp thông tin tổng thể, giá trị hỗ trợ cho khách hàng, nhà đầu tư gia nhập thị trường thuận lợi, giảm thiểu tối đa rủi ro và có các quyết định đầu tư hiệu quả. Đây được xem là dịch ...
Uỷ thác giao dịch hàng hoá

Uỷ thác giao dịch hàng hoá

Là hoạt động mà theo đố bên giao vốn đầu tư (Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp) tiến hành uỷ thác một số vốn nhất định cho bên nhận vốn đầu tư (MXL) nhằm mục đích đầu tư sinh lời thông qua kênh đầu tư hàng hoá thuộc Sở giao ...
Gói đầu tư hàng hoá an toàn

Gói đầu tư hàng hoá an toàn

Là hoạt động mà theo đó bên giao vốn đầu tư (Nhà đầu tư cá nhân hoặc Doanh nghiệp) tiến hành uỷ thác một số vốn nhất định cho bên nhận vốn đầu tư (MXL) nhằm mục đích đầu tư sinh lời thông qua kênh đầu tư hàng hoá thuộc Sở ...
Gói đầu tư hàng hoá kỳ vọng

Gói đầu tư hàng hoá kỳ vọng

Là hoạt động mà theo đó bên giao vốn đầu tư (Nhà đầu tư cá nhân hoặc Doanh nghiệp) tiến hành uỷ thác một số vốn nhất định cho bên nhận vốn đầu tư (MXL) nhằm mục đích đầu tư sinh lời thông qua kênh đầu tư hàng hoá thuộc Sở ...

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7