Sự kiện / Hội thảo

[Hội thảo] Hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh 24/09

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh thành công cùng chuyên gia MXL.

[Toạ đàm] Hướng dẫn giao dịch HHPS thành công 16/09/2022

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh thành công cùng chuyên gia MXL.

[Toạ đàm] Chia sẻ cơ hội đầu tư cùng MXL-Top1_20/08/2022

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm chia sẻ cơ hội đầu tư cùng chuyên gia MXL.

[Toạ đàm] Chia sẻ cơ hội đầu tư cùng MXL-Top1_23/07/2022

Toạ đàm chia sẻ cơ hội đầu tư ngày 23/07/2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Quốc tế MXL.

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7