Hướng dẫn mở tài khoản

Holine hỗ trợ 24/07: 024 6666 6268 | 096 554 1182

Để mở tài khoản, quý khách hàng cần chuẩn bị các nội dung sau:

I. MỞ TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

1. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
2. Số điện thoại;
3. Email;
4. Số tài khoản ngân hàng, chi nhánh mở tài khoản.

II. MỞ TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Đối với các doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần… thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh. Riêng đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thì cần có quyết định thành lập đơn vị và giấy phép đăng ký kinh doanh. Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần có giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp và giấy phép đầu tư còn thời hạn cho cấp có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa (Do MXLcung cấp);
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận mẫu dấu, mã số thuế;
4. Bản sao chứng thực CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản;
5. Giấy ủy quyền phải nêu rõ nội dung ủy quyền (nếu có);
6. Bản sao chứng thực CMND của người được ủy quyền giao dịch tại MXL hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (Nếu có);
7. Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có); Liên quan đến rút tiền.

III. MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHO MỞ TÀI KHOẢN + UỶ THÁC (Cập nhật ngày 13.09.2022 theo mẫu của Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV))

Chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1RBN6HioEKVIB7MCBZ5vjodD85_FPJSmv/view?usp=sharing
 
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7