[THÔNG BÁO] Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng

17/11/2022
[THÔNG BÁO] Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng
Xem nhanh
Kính gửi: Quý Khách hàng
Với quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Quốc tế MXL gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 875/TB/TGĐ-MXV ngày 16/11/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.
  

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7