[THÔNG BÁO] Thay đổi thời gian giao dịch

01/11/2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN GIAO DỊCH
Xem nhanh
Từ ngày 7/11/2022 thời gian giao dịch các sản phẩm hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn sẽ được thay đổi sang giờ mùa đông theo quy định quốc tế và quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Hầu hết các sản phẩm vào mùa đông sẽ giao dịch muộn hơn 1 tiếng so với giờ mùa hè.
Quý khách hàng lưu ý để có kế hoạch giao dịch cụ thể !Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7