Tin tức và Sự kiện

Cung cấp các thông tin thị trường do MXL tổng hợp

SALE ADMIN

TUYỂN DỤNG THÁNG 4 & 5 NĂM 2024

Thông báo nghỉ lễ ngày Giải Phóng Miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2024

Thông báo nghỉ lễ ngày Giải Phóng Miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05)

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thông báo nghỉ giao dịch ngày Good Friday 29/3 & 01/04

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng 29/03 và 01/04

Thông báo nghỉ một số mặt hàng 19/02

Thông báo nghỉ một số mặt hàng 19/02

Thông báo nghỉ một số mặt hàng 21/11

Thông báo nghỉ một số mặt hàng 21/11

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7