[THÔNG BÁO] Lịch nghỉ giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

24/05/2023
Thông báo lịch nghỉ giao dịch 29/05
Xem nhanh
Kính gửi Quý khách hàng!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV số 496/TB/TGĐ-MXV ngày 24/5/2023 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV.

Sau thời gian nghỉ trên , việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7