Thông báo nghỉ một số mặt hàng 19/02

19/02/2024
Thông báo nghỉ một số mặt hàng 19/02
Xem nhanh
Kính gửi Quý khách hàng ,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi tới Quý khách hàng thông báo về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV . 
Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7