Thông báo nghỉ giao dịch ngày Good Friday 29/3 & 01/04

27/03/2024
Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng 29/03 và 01/04
Xem nhanh

Kính gửi: Quý Khách Hàng ,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên Thông báo số 235/TB/GD-MXV ngày 26/3/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV (Chi tiết trong thông báo đính kèm).

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.

Ngày 29/03


 Ngày 01/04


Xin cảm ơn và trân trọng ,
MXL 

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7