Các lệnh trong giao dịch bạn cần phải năm rõ

08/04/2022
Ngoài những thuật ngữ cơ bản trong thị trường phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư cũng cần phải hiểu rõ về các loại lệnh trong phái sinh hàng hóa.
Xem nhanh

Hôm nay, MXL sẽ đi chi tiết hơn để giúp các nhà đầu tư tìm hiểu xem chúng có những đặc điểm như thế nào?
Trong giao dịch phái sinh hàng hóa, có 2 loại lệnh cơ bản là lệnh thị trường (MKT) và lệnh chờ. Lệnh chờ gồm có 3 lệnh: Limit (LMT), STOP(STP) và STOP LIMIT (STL)

Lệnh thị trường (Market order / MKT)

  • Mua /Bán các hợp đồng tại mức giá thị trường. Là lệnh thực thi ngay khi bạn ra quyết định vào lệnh.

Lệnh chờ giới hạn (Limit order / LMT)

  • Mua/Bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn.
  • Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá chỉ định đối với lệnh mua.
  • Lệnh LMT có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. BÁN LMT và MUA LMT là một loại lệnh chờ đặc biệt
=> BÁN LMT: Là lệnh đặt bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Giá cao hơn này sẽ nằm ở tương lai.
=> MUA LMT: Là lệnh đặt mua với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Giá thấp hơn này sẽ nằm ở tương lai.

Lệnh dừng (Stop order / STP)

  • Mua/Bán các hợp đồng với lệnh thị trường khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.
  • Tương tự như lệnh chờ giới hạn, Lệnh dừng STP có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
  • Bạn có thể dùng lệnh dừng STP như một lệnh dừng lỗ là loại lệnh nhằm mục đích bảo vệ bạn tránh những thua lỗ thêm khi giá đi ngược hướng với giao dịch của bạn.
  • Lệnh dừng lỗ luôn rất quan trọng nếu bạn không muốn ngồi trước máy tính cả ngày để lo lắng về việc mình có thể bị thua lỗ hết tiền. Bạn chỉ cần đơn giản là đặt lệnh dừng lỗ cho các lệnh đang có của mình và có thể làm những công việc khác mà không phải lo lắng .

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order / STL)

  • Mua/Bán các hợp đồng với mức giá giới hạn khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

Lệnh hủy (Cancellation)

  • Là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã ra trước đó.
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7