[THÔNG BÁO] Thông báo mức ký quỹ 1 số sản phẩm mới do Sở MXV ban hành

09/09/2022
THÔNG BÁO MỨC KÝ QUỸ MỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM
Xem nhanh
Kính gửi quý khách hàng mức ký quỹ một số sản phẩm do Sở ban hành, áp dụng từ phiên giao dịch thứ 6 ngày 9/9/2022.


 
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7