[THÔNG BÁO] Thay đổi tỷ giá nguyên tệ kể từ ngày 05/09/2022

07/09/2022
Thông báo của Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV)
Xem nhanh
THÔNG BÁO
Về áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hoá tại các Sở Giao dịch hàng hoá ở nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam có kết nối liên thông.
 
Căn cứ Quyết định số 660A/QĐ/TGĐ-MXV ký ngày 05/09/2022 của Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV), Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Quốc tế MXL thông báo tới khách hàng về việc tỷ giá USD và JPY biến động tương đối thất thường. Quý khách hàng vui lòng theo dõi và chuẩn bị các công tác Quản trị rủi ro để đề phòng những tác động xấu của việc biến động tỷ giá.
Chi tiết như sau:


 
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7