[THÔNG BÁO] Lịch tất toán

19/09/2022
THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN
Xem nhanh

Kính gửi quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng tính đến ngày thông báo đầu tiên (Đối với vị thế mở mua) và ngày thông báo cuối cùng (Đối với vị thế mở bán).
Qúy khách hàng lưu ý là đối với vị thế mở mua và mở bán của các hợp đồng khác nhau sẽ có thời hạn tất toán khác nhau.

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7