[Hội thảo] Hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh 24/09

21/09/2022
Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng đăng ký tham dự Toạ đàm hướng dẫn giao dịch Hàng hoá phái sinh thành công cùng chuyên gia MXL.
Xem nhanh

MXL - Giá trị tích luỹ niềm tin
Xin trân trọng kính mời: Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng tới tham dự chương trình:
"HỘI THẢO HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HHPS THÀNH CÔNG"
100% MIỄN PHÍ

 Thời gian: 9h00- 11h30, ngày 24/09/2022.
Thông tin về cách tham gia trên Google Meet Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/wgx-mjbk-qtx
Đăng ký tại: https://forms.gle/Jc6gYSmyWKgxRHiy9
Hotline: 024 6666 6268 | 096 554 1182

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7