Báo cáo cung cầu nông sản (WASDE)

04/08/2022

Báo cáo cung cầu sản lượng mùa vụ thể giới hay báo cáo WASDE. Được bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố hàng tháng.

Xem nhanh

I. Thông tin chung

1. Báo cáo cung cầu nông sản (WASDE) là gì?

Báo cáo cung cầu sản lượng mùa vụ thể giới hay báo cáo WASDE. Được bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố hàng tháng.

Tất cả dữ liệu báo cáo hay dự báo đề tác động rất mạnh đến giá nông sản và nguyên liệu trên toàn thế giới như: số liệu về cung cầu, tiến độ thu hoạch, sản lượng, mùa vụ, thời tiết,...Vì thế, nhà đầu tư giao dịch các mặt hàng như: Đậu tương, Ngô, Lúa mì, Đường và Bông cần phải cập nhật thường xuyên thông tin từ tổ chức này.

Báo cáo cung cầu (WASDE) hàng tháng rất quan trọng đối với Nhà Đầu Tư tham gia giao dịch trên thị trường nông sản. Các số liệu trong báo cáo có thể cung cấp cho nhà đầu tư diễn biến, thay đổi, sự chênh lệch giữa cung và cầu trên thị trường nông sản thế giới, nhằm giúp nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá trong tương lai.

2. Báo cáo Cung Cầu WASDE gồm những gì?

 • Năng suất mùa vụ Mỹ
 • Sản lượng mùa vụ Mỹ
 • Tồn kho cuối mùa vụ Mỹ
 • Tồn kho cuối mùa vụ thế giới

Báo cao Cung Cầu - WASDE có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường hàng hóa phái sinh?

a. Các nhóm ngành nông sản nhạy cảm với thời tiết

 1. Hoa Kỳ là đất nước sản xuất Đậu Tương và Ngô lớn nhất trên thế giới. Vì thế, tình hình thời tiết của đất nước này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến 2 loại nông sản Ngô và Đậu Tương. Còn đối với Lúa Mì, thời tiết tại Châu Âu và Úc sẽ tác động nhiều đến sản lượng lúa mì thu hoạch. Các nhà sản xuất hoặc thương nhân giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa thường quan tâm đến thời tiết tại các khu vực trồng nông sản chính để theo dõi và dự đoán biến động của sản lượng mùa vụ, từ đó nhà đầu tư có thể phân tích được xu hướng giá nông sản trong tương lai.
 2. Các nhóm ngành Nông nghiệp đặc biệt là Nông sản thường rất nhạy cảm với các tin thời tiết. Sản lượng thu hoạch mỗi năm dựa vào kết quả công nhân công tác trên đất (Cày, xới) và biến chuyển của khí hậu. Do đó, thời tiết có ảnh hưởng khá lớn đến quá trình trồng trọt và phát triển nông sản.
 3. Theo dõi các phân tích kỹ thuật.
  • Để theo dõi diễn biến của giá nông sản, Nhà đầu tư tại thị trường hàng hóa phái sinh thường theoi dõi các chỉ tiêu kỹ thuật và các yếu tốt cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường.
   • Phân tích kỹ thuật tập trung vào các mô hình diễn biến giá, thanh khoản thị trường phân tích diễn biến giá thị trường.
   • Phân tích cơ bản là nghiên cứu chi tiết về dữ liệu cung cầu hàng hóa.
 4. Báo cáo của USDA
  • Báo cáo USDA bao gồm các báo cáo liên quan đến thị trường hàng hóa phái sinh. Báo cáo USDA ảnh hưởng trực tiếp đến giá nông sản sau khi phát hành. Do đó, nhiều bên phân tích vẫn còn dự báo số liệu mùa vụ trước khi báo cáo được phát hành.
  • Các báo cáo của USDA chủ yếu tập trung vào những sản phẩm ngũ cốc như Ngô, Đậu Tương, Lúa Mì. Bên cạnh đó, các báo cáo của USDA cũng cung cấp số liệu về chăn nuôi gia súc như lợn hoặc các sản phẩm khác như gạo, đường, bông gòn.
  • Báo cáo được mong đợi nhất của USDA là báo cáo WASDE hằng tháng. Báo cáo này không chỉ đưa ra số liệu của Hoa Kỳ mà còn các số liệu trên toàn Thế Giới.
  • WASDE sẽ được công bố trong khoản từ ngày 10 đến ngày 12 hàng tháng. Hầu hết khi dữ liệu được phát hành, giá hàng hóa sẽ luôn biến động mạnh

II. Tổng kết

Định kỳ hàng tháng, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ công bố báo cáo ước lượng Cung Cầu Nông nghiệp (WADSE). Báo cáo thường có tác động mạnh đến biến động của thị trường mà USDA báo cáo.

Các báo cáo của USDA bao trùm trên toàn bộ thị trường hàng hóa nông sản. Các báo cáo của USDA rất quan trọng đối với những người giam gia vào thị trường mà các nhà phân tích thường cố gắng dự đoán dữ liệu của USDA trước khi báo cáo được phát hành.

Nguồn: Sưu tầm
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV
(Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7