Uỷ thác giao dịch hàng hoá

Là hoạt động mà theo đố bên giao vốn đầu tư (Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp) tiến hành uỷ thác một số vốn nhất định cho bên nhận vốn đầu tư (MXL) nhằm mục đích đầu tư sinh lời thông qua kênh đầu tư hàng hoá thuộc Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam
Số tiền đầu tư được nạp vào các tài khoản giao dịch hàng hoá thuộc sở hữu của bên giao vốn đầu tư và uỷ thác quyền giao dịch cho Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Quốc tế MXL
Xem nhanh
STT Vốn uỷ thác Lợi nhuận Rủi ro uỷ thác  
Bên uỷ thác Bên nhận uỷ thác  
1 Dưới 5 tỷ 55% 45% 30%  
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 60% 40% 30%  
3 Từ 10 tỷ đến 20 tỷ 65% 35% 30%  
4 Từ trên 20 tỷ 70% 30% 30%  

 

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7