Gói đầu tư hàng hoá an toàn

Là hoạt động mà theo đó bên giao vốn đầu tư (Nhà đầu tư cá nhân hoặc Doanh nghiệp) tiến hành uỷ thác một số vốn nhất định cho bên nhận vốn đầu tư (MXL) nhằm mục đích đầu tư sinh lời thông qua kênh đầu tư hàng hoá thuộc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV)
Xem nhanh
STT Dịch vụ Mức đầu tư
(Triệu VNĐ)
Kỳ hạn Giới hạn lỗ
03 tháng 06 tháng 12 tháng
1 MCI1-AT 200 ≤ NAV < 500 08%/năm 10%/năm 12$/năm 0%
2 MCI2-AT 500 ≤ NAV <, 1000 10%/năm 12%/năm 14%/năm
3 MCI3-AT ≥ 1000 12%/năm 14%/năm 16%/năm

Khách hàng tham gia Gói đầu tư hàng hoá MXL mở tài khoản giao dịch trên thông tin của mình nếu số vốn ≥ 1 tỷ đồng.
Khách hàng tham gia Gói đầu tư hàng hoá MXL với số vốn < 1 tỷ thì phải mở tài khoản giao dịch theo chỉ định của MXL.
Thời gian dùng làm căn cứ chi trả lợi nhuận được tính từ ngày ký hợp đồng và chuyển vốn đầy đủ cho công ty.
Chu kỳ tổng kết phân chia lợi nhuận được thực hiện theo chu kỳ 03 (ba) tháng kể từ ngày ký hợp đồng và chuyển đủ vốn.
Phí đảm bảo rủi ro đối với Khách hàng rút tiền trước kỳ hạn Gói đầu tư hàng hoá:
- Đến 1/2 kỳ hạn: 10% giá trị hợp đồng
- Sau 1/2 kỳ hạn: 5% giá trị hợp đồng

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế MXL (MXL INTERNATIONAL COMMODITY TRADING JOINT STOCK COMPANY) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Các bài viết khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7