[MXL] Nhận định thị trường tối 10/10/2022

Kính mời Quý nhà đầu tư, Quý khách hàng tham khảo bản tin nhận định thị trường Hàng hoá phái sinh tối 10/10/2022.
Chúc Quý khách giao dịch hiệu quả cùng MXL_Top1 thương hiệu toàn quốc thị trường hàng hoá phái sinh (*)
(*) - Theo Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022 của Khối quản lý giao dịch - Sở hàng hoá Việt Nam MXV
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam được Bộ Công Thương cấp phép

Các video khác

Đối tác

Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 1
Đối tác 5
Đối tác 6
Đối tác 7